Choď na obsah Choď na menu
 


Ochorenia močových ciest a obličiek

28. 4. 2010

VYLUČOVACIA SÚSTAVA

Funkcia vylučovacej sústavy a spôsoby vylučovania odpadových látok u živočíchov

Pri látkovej premene v bunkách a telesných dutinách živočíchov vznikajú odpadové látky, ktoré musia byť z organizmu vylúčené, pretože ich hromadenie v nadmernom množstve by narušilo stálosť vnútorného prostredia (napr. močovina).

Často je tiež potrebné z organizmu vylúčiť látky síce potrebné a dôležité, ale v danom okamžiku sú v tele v nadmernom množstve (napr. voda, soli, vitamíny).

Vylučovanie látok z organizmu zabezpečujú rôzne orgánové sústavy a orgány: dýchacia sústava (vylučuje oxid uhličitý a vodnú paru, tráviaca sústava (vylučuje nestrávené zvyšky potravy), koža (vylučuje vodu a soli) a vylučovacia sústava.

Vylučovacia sústava je orgánová sústava, ktorej hlavnou funkciou je vylučovanie splodín metabolismu a nadbytočných látok.

Úlohou vylučovacej sústavy je udržiavanie stálosti vnútorného prostredia (= homeostázy).

Splodiny metabolizmu a nadbytočné látky sú vylučovacou sústavou vylučované v podobe moča.

 

Stavba jednotlivých orgánov vylučovacej sústavy

Naôležitějšíami vylučovacími orgánmi sú  párové obličky.

V obličkách sa asústavy sú dôležité odvodné močové cesty – močovody, močový mechúr, močová trubice.

 

vylučovacia sústava = obličky + odvodné cesty močové /močovody + močový mechúr + močová trubica/

 

Obličky

·         Obličky sú párový orgán.

·         Majú fazuľovitý tvar.

·         Ich dĺžka je 10– 12 cm, šírka 5 cm a hrúbka 3 – 4 cm. Hmotnosť jednej obličky je asi 150 g.

·         Sú uložené v chrbtovej časti brušnej dutiny pozdĺž bedrovej chrbtice.

·         Pravá oblička je uložená trochu nižšie ako ľavá. Príčinou je prítomnosť pečene v pravej časti brušnej dutiny.

·         Na vnútornej strane obličky je priehlbina, ktorou do obličky vstupuje cieva privádzajúca krv (= obličková tepna) a vystupuje cieva krv odvádzajúca (= obličková žila) a močovod.

·         Na povrchu sú obličky kryté väzivovou blanou.

·         Okolo nej je tukový obal. Tukové puzdro obličku chráni pred otrasmi, nárazmi a prechladnutím.

·         Pod povrchom obličky je asi 5 – 8 mm hrubá kôra obličky.

·         Pod kôrou je dreň obličky.

 

V dreni sú pyramídové útvary – obličkové pyramídy. Hroty obličkoých pyramíd sú obklopené obličkovými kalichmi.

Kalichy majú tvar nálevky a svojimi vrcholmi smerujú do obličkovej panvičky.

Obličková panvička prechádza do močovodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základnou funkčnou jednotkou obličky  je obličkové teliesko nefrón.

V každej obličke je asi jeden milión nefrónov.

 

Nefrón sa skladá z Malpighiho telieska a systému kanálikov.

Malpighiho teliesko je tvorené Bowmanovým vačkom a klbkom krvných kapilár - glomerulom.

 Z kapilár glomerula sa pomerne pod veľkým tlakom filtruje tekutina z krvi do dutiny vačku.

 

Vačky a prvá časť kanálika sú umiestnené v kôre obličiek. Ostatné časti kanálika sú v dreni obličiek.

 

Do vačku privádza prívodná cieva krv. Prívodná cieva vzniká mnohonásobným rozvetvením obličkovej tepny.

Vo vačku sa táto cieva rozvetvuje na veľký počet vlásočnic, ktoré vo vačku vytvárajú klbôčko (= glomerulus).

 

 

 

Vlásočnice sa spájajú do odvodej cievy, ktorá krv z vačku odvádza. Odvodné cievy sa potom spájajú do obličkovej žily.

Prívodná cieva má väčší vnútorný priemer ako odvodná cieva. To znamená, že krv prúdi klbôčkom pod stále sa zvyšujúcim tlakom.

Kanálik je rozdelený na tri morfologicky i funkčne odlišné časti – točitý (= vinutý) kanálik I. rádu (= proximálny tubulus) + HENLEOVA kľučka + točitý (= vinutý) kanálik II. rádu (= distálny tubulus).

o Točitý kanálik I. rádu je umiestnený v kôre a zasahuje čiastočne i do drene. HENLEOVA kľučka má tvar trubice U. Svojou zostupnou časťou kľučka zasahuje hlboko do drene a vzostupnou časťou sa vracia do kôry.

o Točitý kanálik II. rádu prebieha prevažne v kôre. Niekoľko nefrónov ústí svojimi točitými kanálikmi II. rádu do zberného kanálika.

Väčší počet zberných kanálikov tvorí ihlanovité útvary  - obličkové pyramídy.

Hroty obličkových pyramíd sú otvorené a obklopené obličkovými kalichmi. Kalichov je v každej obličke 8 – 10. Kalichy majú tvar nálevky a svojimi koncami ústia do obličkovej panvičky.

Z obličkových pyramíd vyteká moč do obličkovej panvičky ktorá plynule kónickým zúžením prechádza do močovodu.

 

 

Oblička = nefrón  /základná stavebná jednotka/ + ďalšie stavebné jednotky

Nefrón = BOWMANOV vačok + kanálik (I. rádu + HENLEOVA kľučka + II. rádu)

Ďalšie stavebné jednotky = zberné kanáliky + pyramídy + kalichy + panvička

 

 

 

ODVODNÉ CESTY MOČOVÉ

 

Odvodné močové cesty tvorí: močovod, močový mechúr a močová trubica.

o Močovod je asi 30 cm dlhá trubica. Jeho priemer je asi 5 – 7 mm. V stene močovodu je hladké svalové tkanivo ktoré vytvára peristaltické vlny posúvajúce moč do močového mechúra. Tým je zabezpečený neustály odtok moča z obličky.

o Močový mechúr zhromažďuje moč pritekajúci močovodmi. Jeho stena je veľmi pružná, čo umožňuje pojať až 700 ml moča. K pocitu naplnenia mechúra a potrebe jeho vyprázdnenia dochádza pri náplni asi 200 – 250 mm.

o Močová trubica odváza moč z močového mechúra von z tela. U žien je dlhá asi 3 cm. Mužská močová trubica meria 12 – 20 cm a neslúži len k  odtoku moča, ale aj produkov pohlavných žliaz (spermie a látky vyživujúce spermie).

ČINNOSŤ OBLIČIEK

Hlavnou  funkciou obličiek je odstraňovať z tela vo forma moča nadbytočné látky a splodiny metabolizmu (s výnimkou oxidu uhličitého).

Činnosť obličiek je pre existenciu organizmu nevyhnutná. Pri zastavení ich činnosti nastáva po 3-5 dňoch smrť.

Proces tvorby moča prebieha v nefrónoch a je zložený z 3 čiastkových procesov:

glomerulárna filtrácia

tubulárna resorpcia

tubulárna sekrécia

 

Glomerulárna filtrácia

prebieha v glomeruloch

Odvodná cieva má menší vnútorný priemer než cieva prívodná. To znamená, že krv prúdi vlásočnicami glomerulu pod stále sa zväčšujúcim tlakom.

V dôsledku veľkého tlaku krvi na stanu vlásočníc, všetky nízkomolekulárne látky  z krvnej plazmy sú filtrované cez stenu vlásočníc do BOWMANOVHO vačku.

Tak vzniká primárny moč. Každú minútu vznikne v oboch obličkách asi 128 ml primárneho moča – za 24 hodín 170 až 200 l.

Primárny moč má zloženie podobné krvnej plazme. Obsahuje teda vodu a rozpustené soli, močovinu, glukózu, vitamíny a aminokyseliny. Primárny moč neobsahuje bielkoviny.

Pretože mnoho látok z primárneho moču je pre organizmus cenných, musia byť tieto látky vstrebané (= resorbované) späť do krvi tubulárnou resorpciou.

 

Tubulárna resorpcia

prebieha vo všetkých oddieloch kanálika nefrónu.

Tubulárnou resorpciou sa vracia späť do krvi až 99 % primárneho moču.

Vstrebáva sa všetka glukóza, 99,5 % chloridu sodného a asi 90 % vody. Tubulárna resorpcia prebieha pasívne – na základe osmózy i aktívnou činnosťou buniek steny kanálika.

 

Tubulárna sekrécia

prebieha v točitom kanáliku II. rádu a zbernom kanáliku.

Tubulárnou sekréciou sa do moča vylučujú oxóniové ióny výmenou za ióny sodné a moč sa tak stáva mierne kyslý.

Tubulárnou sekréciou sa dokončuje úprava moču a vzniká definitívny moč.

 

Definitívny moč

obsahuje 95 % vody, 3 % anorganických solí, 2 % močoviny a menšie množstvo ďalších látok – kyselina močová, produkty rozkladu žlčových farbív.

Definitívny moč priteká zbernými kanálikmi do obličkových kalichov, z nich do obličkovej panvičky a močovodu.

Denne sa vytvorí asi 1,5 l definitívneho moču.

Po vypití väčšieho množstva tekutín je moču viac a je redší a svetlý. Naopak po veľkých stratách vody potením alebo hnačkami je moču málo a je hustejší a tmavší.

Čerstvý moč je číra kvapalina s charakteristickým zápachom.

Dlhším státím na vzduchu sa z moču mikrobiálnym rozkladom uvoľňuje amoniak spôsobujúci jeho  zápach po čpavku.

Žlté sfarbenie moču je spôsobené produktmi rozkladu žlčových farbív.

 

Regulácia činnosti obličiek

Činnosť obličiek  je riadená nervovo autonómnym nervovým systémom a hormonálne.

Nervove je regulovaný tlak krvi v glomeruloch. Pôsobením autonómneho nervového systému na svalové bunky v stene prívodnej a odvodnej cievy sa mení vnútorný priemer týchto ciev a tým i filtračný tlak v glomerule a množstvo vytvoreného primárneho moča.

Hormonálne je regulovaná tubulárna resorpcia. Tubuláru resorpciu oplyvňuje antidiuretický hormón (= ADH) a aldosterón.

o Antidiuretický hormón je produkovaný zadným lalokom hypofýzy.

o Zvyšuje vstrebávanie vody v točitom kanáliku II. rádu.

o Nadmerná produkcia tohto hormónu spôsobuje tvorbu veľmi koncentrovaného moču. Naopak pri nedostatečnej produkcii antidiuretického hormónu je voda obličkami vylučovaná z tela v nadmernom množstve (až 30 litrov/24 hodin).

o Aldosterón je produkovaný kôrou nadobličiek.

o Ovplyvňuje vstrebávanie a vylučovanie Na+ a K+. Svojím pôsobením zvyšuje vylučovanie K+  a zároveň zvyšuje resorpciu Na+.

o Druhotným výsledkom jeho pôsobenia je zvýšenie kyslosti definitívneho moča.

Ad. 1 Obličky a ich funkcie

Ø  Odstraňovanie odpadových látok z tela

Ø  Udržiavanie rovnováhy vnútorného prostredia

Ø  Udržiavanie ABR (acidobázickej rovnováhy)

Ø  Renín vplýva na tlak

Ø  Erytropeín na tvorbu erytrocytov

Tvorba renínu a erytropeínu a aktívneho vitamínu D3.

Nefrón – obličkové teliesko (malphigiho) – glomerulus, browmanovo puzdro

Ø  Obličkové kanáliky -  1.rádu (proximálny tubulus)

-          Helmeho slučka

-          2.rádu (distálny tubulus)

-          Zberný kanálik – pyramídy

 

Ad. 2 Hlavné príznaky ochorenia obličiek a močových ciest

1.      Odchýlky množstva a zloženia moču

2.      Bolesť

3.      Iné

 

1.      DIURÉZA – vylučovanie moču (denne cca 1500ml)

POLYÚRIA – nad 2500 ml/deň

OLIGÚRIA – pod 500ml/deň

ANÚRIA – pod 100ml/deň

POLAKYZÚRIA – časté močenie, po menších dávkach

DYSÚRIA – bolestivé močenie

ALBUMINÚRIA – výskyt bielkovín v moči (albumíny)

HEMATÚRIA – prítomnosť krvi (erytrocytov) v moči – makroskopická (voda v kt. sa umývalo mäso), mikroskopická (bez zafarbenia)

HEMOGLOBÍNÚRIA – prítomnosť krvného farbiva Hgb v moči

GLYKOZÚRIA – prítomnosť cukru v moči

LEUKOCYTÚRIA – prítomnosť leukocytov v moči

PYÚRIA – hnis v moči

BAKTERÚRIA – baktérie v moči

NIKTÚRIA – močenie v noci

RETENCIA – zadržiavanie moču

INKONTINENCIA – samovoľný únik moču

STRANGÚRIA – rezavá, pálivá bolesť pri močení

 

2.      Typy bolesti

a, Nefralgia – trvalá, stála bolesť v L – oblasti

b, Kolika – úsilná peristaltika dutého orgánu (močovod), kt. sa snaží prekonať prekážku.

Obličková kolika – kŕčovitá bolesť v lumbálnej oblasti, kt. vyžaruje dopredu dole až k symfýze.

 

3.      Iné

Ø  Edémy – opuchy

Ø  Artériová hypertenzia – najčastejšie

Ø  Poruchy funkcie obličiek

Ø  Zvýšená hladina dusíkatých metabolitov v krvi (močovina)

 

 

A, NEFROTICKÝ SYNDRÓM

Súbor charakteristických klinických aj laboratórnych príznakov, kt. sa prejavujú niektoré ochorenie obličiek:

Klin.:

Ø  Edémy, hromadenie v tel. dutinách

Lab.:

Ø  Veľká strata bielkovín močom – proteinúria

Ø  Znížená koncentrácia bielkovín v krvi-hypoprotiménia a hypalbuminémia         

Ø  Vysoká koncentrácia tukových látok a cholesterolu v krvi – hyperlipoproteinémia, hypercholesterolémia, súčasná lipidúria.

Mechanizmus vzniku:

Zvýšená priepustnosť membrány glomerulu pre bielkoviny.

Pomôcka:

Hypoproteinémia, Edémy, Lipidúria, Proteinúria

HELP

 

AD.3 Zlyhanie obličiek (renálna insuficiencia)

Ø  Neschopnosť obličiek vylučovať odpadové látky a udržovať stálosť vnútorného prostredia

Ø  Výsledkom je urémia – hromadenie močoviny – súbor príznakov z auto intoxikácie organizmu.

 

1)      Akútne zlyhanie obličiek

Ø  Náhla porucha obličiek

Ø  Dočasná porucha

Ø  Vzniká pri zdravých obličkách

Prejavy:

↓GF – hromadenie dusíkatých látok v krvi, zvýšenie urei, vedie k anémii. (GF – glomerulárna filtrácia)

Príčiny:

ü  Prerenálne príčiny: týka sa celkovej situácie kt. ovplyvní tok krvi v obličkách. Obličky nie sú poškodené, ale príčina je v tom, že poklesne filtračný tlak v glomeruloch (šok, otrava)

ü  Renálne príčiny: ide o poškodenie obličkového tkaniva (glomerulonefritída, toxické poškodenie obličiek hubami – nefrotické huby – poškodenie obličiek pri dne)

ü  Postrenálne – obličky sú zdravé, ale moč nemôže z obličiek odtekať (nádor, zväčšená prostata, zaklinený kameň)

Akútne zlyhanie obličiek prebieha v dvoch fázach:

       I.            Anurická fáza – tvorí sa málo moču až sa prestane tvoriť, dochádza k hromadeniu dusíkatých látok v krvi, čo sa prejaví ich zvýšenou hodnotou v krvi (zvyšuje sa draslík, močovina, kreatinín), po čase táto fáza prechádza do druhej fázy.

    II.            Polyurická fáza – začne sa tvoriť veľké množstvo moču, ale moč je riedky – má nízky špecifickú hmotnosť. V tejto fáze pacient stráca veľa vody a minerálov a môže končiť aj smrťou.

 

2)      Chronické zlyhanie obličiek

Ø  Dlhodobé zlyhávanie obličiek

Ø  Vzniká pri chronickom ochorení obličiek – tkanivo obličiek je nezvratne poškodené

Príčina:

Ochorenie obličiek, pri kt. ↓GF (1/4 normy)

Príznaky:

·         Urémia(súbor príznakov) príznaky urémie:

Ø  Poškodenie CNS – pacient je apatický, spavý vznikajú záškody svalov, prehlbujú sa poruchy vedomia a vzniká až uremická kóma). V kóme pacient dýcha rýchlejšie, prehĺbenejšie – Kussmaulovo

Ø  Poškodenie tráviacich orgánov – nechutenstvo, nauzea, zvracanie, hnačky

Ø  Pošk. srdca dých. sys. – uremická perikarditída, uremická pleuritída

Ø  Kožné príznaky – koža má farbu slamy

Ø  Kostné zmeny – renálna osteodystrofia

Ø  Krvné zmeny- anémia a zvýšená krvácavosť, hypertenzia

Ø  Lab. Príznaky: zvýšená hodnota urei, rozvrat vnútorného prostredia, vznik metabolickej acidózy.  

 

 

Liečba akútneho zlyhania obličiek:

ü  Ostrániť príčinu

ü  Anurická fáza – bilancia tekutín, pacient môže vypiť len toľko, koľko vylúči

ü  Polyurická dehydratácia. Snažíme sa nahrádzať tekutiny a minerály. Komplikácie (ich liečba) – častá úneumónia – redukujeme dávky liekov.

Liečba chronického zlyhania obličiek:

ü diéta – musí obsahovať dostatok vitamínov a bielkovinové minimum, inzulínová – ak má opuchy (redukovať príjem sodíka)

ü obmedzenie draslíka v diéte, redukujeme dávky liekov.

ü Dialýza / hemodialýza – sú zoradení do zoznamu transplantácie obličiek

 

Ad. 4 Zápalové ochorenia obličiek a močových ciest

a, Glomerulonefritída

je zápalové ochorenie obličiek s postihnutím glomerulov.

EPG:

·         Imunopatogénne mechanizmy – naša imunita je proti vlastnému organizmu, poškodí membránu glomerulu. Uplatnia sa prostredníctvom autoprotilátok (sú namierené proti glomerulu obličky), imunokomplexy (imunitné zložky CIK – komplex antigénu s protilátkou kt. kolujú v krvi a dostanú sa do glomerulu a poškodia jeho membránu. Antigén môže byť vírus, baktéria (beta – streptokokus skup. A – hemolitický), vadný protenín.

Priebeh:

Ø  Akútna glomerulonefritída

Vzniká najčastejšie 2-3 týždne po prekonaní streptokokovej angíny. Jej priebeh je ťažký, rýchly a môže končiť ak. zlyh. obličiek.

Príznaky:

·         Hematúria (mikro, makroskopická)

·         Proteinúria

·         Dochádza k poklesu GF, môže vzniknúť oligúria až anúria, hromadia sa dusíkaté látky v krvi, obličky môžu akútne zlyhať

·         Dôsledkom proteinúrie je hypoproteinémia

·         V dôsledku hypoproteinémie a hromadenia vody a sodíka vznikajú edémy- opuchy.

·         Retencia vody a sodíka môže viesť k hypertenzii – môže dôjsť k zlyhaniu srdca.

Ličba:

ü  Pokoj na lôžku, diéta (prvé 3 dni hladovka), podávajú sa len tekutiny, neskôr diéta s obmedzením bielkovín, obmedzenie sodíka, obmedzenie tekutín (pri obličkovom zlyhaní), podávanie diuretík, penicilín, dialýza.

 

Ø  Chronická glomerulonefritída

Môže vzniknúť z akútnej aôe častejšie prebieha hneď od začiatku ako chronická. Má pomalý dlhodobý priebeh. Dochádza k zníženiu GF, zvyšuje sa priepustnosť glomerulov, vzniká proteinúria, hematúria, edémy a hyúertenzia.

Liečba:

ü  Vyhýbať sa telesnému preťažovaniu, nachladnutie, infekcii, dôležitá je diéta, bielkoviny, soľ, imunosupresíva.

 

b, Pyelonefritída (tubulointersticiálne nefritídy)

sú to zápalové zmeny, kt. postihujú predovšetkým tubuly a interstícium. Až v neskorších štádiách môže dôjsť k poškodeniu glomerulu. Ide o najčastejšie ochorenie obličiek.

Príčiny vzniku:

  • Sú uľahčené, ale existuje nejaká prekážka v odtoku moču.

     infekčné príčiny – najčastejšie príčiny sú spôsobené mikroorganizmami. Infekcia sa do obličiek môže dostať rôznymi cestami:

-          Ascendentne (vzostupne) – pri zápale odvodných močových ciest, uplatňuje sa hlavne u žien kt. majú krátku močovú rúru - z pošvy, stolicou, pri cievkovaní.

-          Hematogénne (krvou) – z infekcii – rôznych ložísk v tele

-          Lymfogénne – lymfou

  •  účinok toxických látok – rôzne analgetiká
  •  metabolické choroby – najmä diabetes mellitus
  •  stáza moču – narušený odtok moču z obličiek
  •  reflux – vezikoureterálny reflux – z močového mechúra do močovodu sa vracia moč.

Priebeh:

Ø  Akútna pyelonefritída - teplota, triaška, sedimentácia, zimnica, bolesti, pozitívny tapotement je bolestivý, leukocytóza, nefralgia, v moči je leukocytoúria až pyúria a bakteriúria.

Ø  Chronická pyelonefritída – subfebrília, leukocyty, baktérie (v moči), prípadne hnis, vzniká sekundárna hypertenzia, obličky nie sú schopné tvoriť koncentrovaný moč.

 

Liečba:

ü  Podávanie antibiotík a chemoterapeutík (cielene – odoslanie moču na kultiváciu a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká), pri antibiotikách – AMPICILÍN, TETRACIPÍN, CEFALOSPORÍNY, GENTAMICÍN; chemoterapeutiká – BISEPTOL.

 

Infekcie odvodných močových ciest

c, Cystitídy

zápal močového mechúra. Prejavy – nutkanie na močenie, DIS a STRANGÚRIA, teplota, v moči – leukocyty, kultivácia.

 

d, Uretritídy

zápal močovej rúry. Prejavy: disúria, strangúria, teplota, v moči krv, baktérie, leukocyty, hnis. Príčiny: infekcia sa dostane do močovej rúry z vonka – u ženy( z konečníka, rodidiel), u muža (kvapavka, pri zápale prostaty)

 

pyelitída – zápal obličkovej panvičky

 

e, Tuberkulóza močových ústrojov

vzniká ako neskoré orgánové postihnutie obličky. V obličbke sa rozpadnú dutiny (kaverny) a proces sa postupne šíri na močovod. Vznikajú zjazvenia a zúženia močovodu, zvraštenia močového mechúra, sa kapacita močového mechúra.

Liečba: antituberkulotiká, tuberkulostatiká, výnimočne chirurgicky.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

nepriechodne oblicky staza 3 stupna

(marta Buchtova, 4. 9. 2014 9:40)

mam v oblickach kamene zaviedli mi endoprotezi ale stale sa mi tam drzi moc a neprechadza do mechura mam stazu 3 stupna potrebujem poradit co mam urobit aby sa to uvolnilo davaju mi antibiotika lebo mam v moci bielkoviny a krv stale prosim poradtemi dakujem Buchtova

nepriechodne oblicky staza 3 stupna

(marta Buchtova, 4. 9. 2014 9:38)

mam v oblickach kamene zaviedli mi endoprotezi ale stale sa mi tam drzi moc a neprechadza do mechura mam stazu 3 stupna potrebujem poradit co mam urobit aby sa to uvolnilo davaju mi antibiotika lebo mam v moci bielkoviny a krv stale prosim poradtemi dakujem Buchtova

prevencia

(Lucia232, 21. 5. 2014 16:07)

Ja som pri nachladnutí chytila aj zápal a musela som sa liečiť pomocou antibiotík. Lekárka mi ešte poradila, nech si kúpim prípadne nejaké probiotiká. Tak som si dokúpila uroval biotic. Musela som zmeniť aj svoj životný štýl. Žiadna káva, čo bolo dosť ťažké, ale po zápale som sa vrátila aspoň k 1 denne.