Choď na obsah Choď na menu
 


Nádory

20. 2. 2010
NÁDORY
Osnova: 1. Nádor – vymedzenie pojmu
                 2. Výskyt nádorov
                3.  Výskyt nádorov na Slovensku
 
                4.  Rozdelenie nádorov (všeobecné): a, nepravé
                                                                                    b, prekancerózy
                                                                                          c, pravé
 
                5.  Rozdelenie nádorov podľa prejavov: a, benígne
                                                                                               b, malígne – mikroskopické známky malignity
                6.  Rozdelenie nádorov podľa pôvodu (hystogenézy)
                                   A, MEZENCHÝMOVÉ
                                   B, EPITELOVÉ
                                   C, Z NERVOVÉHO TKANIVA
                                   D, Z PIGMENTOTVORNÉHO TKANIVA
                                   E, ZMIEŠANÉ
                                   F, TERATÓMY
                                   G, CHORIONEPITELIÓM
                 7.  Metastáza
 
                8.  Nádorové markery
                9.  Názvoslovie nádorov
 
 
    Ad. 1 Nádor – vymedzenie pojmu
Je miestne nekontrolovaná proliferácia (rast) buniek, ktorá pokračuje aj po zastavení pôsobenia stimulu, ktorý ju vyvolal.
Nádorové bujnenie je:
¢ nezvratné
¢ autonómne
TUMOR - zväčšenie orgánu alebo časti orgánu všeobecne (nádory ale aj zápaly, nádory aj scvrknutie orgánu).
BLASTÓM - nezrelé tkanivo až embryonálneho typu
NEOPLAZMA (novotvar) - nové tkanivo iné ako pôvodné
 
Ad.2 Výskyt nádorov
¢ 1. veková predilekcia – urč. nádory sa vyskytujú iba u detí alebo prevažne v staršom veku
¢ 2. pohlavie – muži – ca žalúdka, pľúc
                         ženy – ca maternice, prsníka
¢ 3.geografický výskyt – ca pečene – Afrika
                                        ca kože – Austrália 
                                        ca žalúdka – Japonsko
                                       ca hrubého čreva a pľúc –    
                                        Európa
¢ 4. profesionálny výskyt (u pracovníkov s chemickými látkami, žiarením ap.)
 
 
Ad.3 Výskyt nádorov na Slovensku
Národný onkologický register SR /1995/
Poradie častosti výskytu nádorov podľa pohlavia:
¢ MUŽI
1. karcinóm pľúc
              2. karcinóm hrubého čreva
              3. karcinóm kože
¢ ŽENY
 1. karcinóm prsníka
               2. karcinóm kože  
               3. karcinóm hrubého čreva
   ďalšie v poradí: karcinómy ženských pohlavných orgánov, zvyšuje sa aj výskyt karcinómu pľúc u žien
 
 
 
    Ad. 4 Rozdelenie nádorov – všeobecné
 
a, NEPRAVÉ = chorobné zmeny, ktoré nádor iba pripomínajú. Svojím správaním a znakmi rastu môžu napodobňovať nádor.
·         Hyperplázia (struma, BHP, LU)
·         Vývojové anomálie
·         Zápaly  - granulóm (Schlofferov tumor, epulis)
             - guma
             - tumor (adnexy – prívesky maternice)
             - polyp
·         Cysty a pseudocysty
·         Harmacie (lokálne nahromadenie buniek, napr. pigmentových)
·         Subdurálny hematóm (medzi tvrdou plenou a pavúčnicou)
 
 
 Cysty a pseudocysty
Cysta je patologická dutina s vlastnou výstelkou. Obsah cysty : vzduch, serózna tekutina, krv, maz, hlien. Výstelka cysty : rôzne druhy epitelu (prípadne epiderma či koža).                                                Pseudocysta(nepravá cysta) – patologická dutina bez výstelky (malácia).
Druhy cýst podľa vzniku:
¢ RETENČNÉ CYSTY - vzn. upchatím vývodu žliaz (mazové žľazy, slinné žľazy)
¢ IMPLANTAČNÉ - vzn. po úrazoch (bodné rany na prstoch rúk)
¢ FETÁLNE – (brachiogénne cysty, cysty obličiek, pečene)
¢ HORMONÁLNE – (cysty vaječníka, mliečnej žľazy)
¢ PARAZITÁRNE - vývojové štádiá parazitov napr. pásomnica - Taenia echinococcus
(echinokokové cysty pečene)
¢ NÁDOROVÉ CYSTY - najčast. vo vaječníkoch - dermoidné cysty
 
b, PREKANCERÓZY                                                                                                                                                  Sú nenádorové patologické zmeny, na ich podklade sa nádor môže vyvíjať.
      Podľa miery onkologického rizika rozlišujeme prekancerózy:
¢ Stacionárne (jazvy po popáleninách, chronické vredy)
¢ Progredientné (zmeny krčku maternice, polypóza hrubého čreva)
 
c, PRAVÉ NÁDORY                                                                                                                                                                              Príčiny :VONKAJŠIE
 1.    Fyzikálne:
       ionizujúce žiarenie (Rtg., atómová bomba)
       UV žiarenie (hlavne UVB 280 -320 nm)
       infračervené
 2.    Chemické: (chemické kancerogény)
       aromatické uhľovodíky (benzpyrén, metylcholantrén), aromatické amíny, azofarbivá, nitrozamíny, zlúčeniny ťažkých kovov
   3.    Biologické: (vírusová kancerogenéza)
       rertrovírus HTLV-I, ľudský DNA papiloma vírus, DNA vírus hepatitídy B, EBV (Ebstein-Barrovej vírus)
VNÚTORNÉ
1. Dedičnosť (retinoblastóm, polypóza hrub. čreva)
2. Hormóny (prsník, maternica, prostata, endokrinné žľazy)
3. Imunita
 
 
 
Ad. 5 Rozdelenie nádorov podľa prejavov
a, benígne :
¢ stavba podobná materskému tkanivu
¢ pomalý rast
¢ expanzívny rast
¢ ohraničenie ostré
¢ netvoria recidívy
¢ netvoria metastázy
¢ vyoperovanie ľahké
b, malígne:
¢ stavba sa od pôvod. tkaniva výrazne líši
¢ rýchly rast
¢ infiltratívny rast
¢ ohraničenie neostré
¢ časté recidívy
¢ tvoria metastázy
¢ vyoperovanie ťažké
Mikroskopické známky malignity
1. bunkové atypie (nepravidelnosti vo veľkosti a tvare buniek, veľkosti, tvare a počte jadier, jadierok, mitóz...)
2. infiltratívny rast = neohraničený rast nádoru do okolia – je to 1 z najdôležitejších znakov malignity
    - zistíme iba histologickým, nie cytologickým vyšetrením
 
Ad.6 Rozdelenie nádorov podľa pôvodu
A, MEZENCHÝMOVÉ
NÁDORY ZO SPOJIVOVÉHO TKANIVA, SVALOVINY, CIEV a Z KRVOTVORNÉHO TKANIVA
nádory kolagénového väziva: fibróm
                                                      fibrosarkóm
nádory hlienového spojiva: myxóm
                                                   myxosarkóm
nádory tukového spojiva: lipóm/hibernóm
                                               liposarkóm
nádory chrupky: chondróm
                               proliferujúci chondróm
                               chondrosarkóm
nádory kostného tkaniva: osteóm/osteoidný osteóm
                                                osteoblastóm
                                                osteosarkóm
                                                obrovskobunkový nádor kosti
nádory krvných ciev : hemangióm
                                       hemangiosarkóm
nádory lymfatických ciev: lymfangióm
                                               lymfangiosarkóm
nádory svaloviny: z hladkej:leiomyóm/leiomyosarkóm
                                 z priečne pruhovanej: rabdomyóm/rabdomyosarkóm
nádory krvotvorného tkaniva: hemoblastózy a hemoblastómy – tvoria osobitnú skupinu nádorov
 
B, EPITELOVÉ
1.      Z  krycieho epitelu (koža, sliznice, dlaždicový a prechodný epitel)
 
¢  BENÍGNE
       PAPILÓM
       tvorí výbežky - papily
       ÚD, hrtan, črevo, moč. Mechúr, koža - veruka
       môže byť : izolovaný a mnohopočetný
       rast : exofytický  a invertovaný
       na jeho vzniku sa môže zúčastňovať aj vírusová infekcia (HPV - Human Papilloma vírus)
 
¢ MALÍGNE (karcinómy) sú najrozšírenejšie nádory
       DLAŽDICOVOBUNKOVÝ KARCINÓM (EPIDERMOIDNÝ)
       ÚD, hrtan , koža, priedušky (po predchádzajúcej metaplázii cylindrického epitelu na dlaždicový - fajčiari!), krčok maternice
       BAZALIÓM /BAZOCELULÁRNY KARCINÓM/ - koža
       pomalý rast, nikdy nemetastazuje
       PAPILOKARCINÓM
       močový mechúr
2.      Zo žľazového epitelu (žľazy s vonk. a vnútor. sekréciou a sliznice pokryté žľazovým epitelom)
 
¢  BENÍGNE
ADENÓM
      napodobňuje pôvodnú štruktúru i činnosť žliaz
      žľazy s vonkajším vylučovaním
                                   vnútorným vylučovaním - zvýšená tvorba hormónu!
      prsník, štítna žľaza, nadoblička, hypofýza
POLYPÓZNY ADENÓM /ADENOMATÓZNY POLYP/ 
      vystupuje nad povrch sliznice
      má stopku rôznej hrúbky
      môžu sa malígne zvrhnúť (sliznicové polypy s hrubou stopkou) - každý polyp je nutné histologicky overiť!
CYSTADENÓM
      skladá sa z rozšírených žliaz s nahromadeným sekrétom
      vaječníky (obrovské rozmery, častá malignizácia)
 zápalový polyp !
 
 
¢ MALÍGNE sú najrozšírenejšie nádory
 
ADENOKARCINÓM
      žalúdok - m
      prsník - ž
      hrubé črevo – m ,ž
 
 
C, NÁDORY Z NERVOVÉHO TKANIVA
1. Z NERVOVÝCH /gangliových/ BUNIEK
                                   MEDULOBLASTÓM
                                    NEUROBLASTÓM   - u detí
             - z nezrelých nervových buniek embryonálneho charakteru
2. Z PODPORNÝCH BUNIEK (gliové – mozog, miecha, Schwannove bunky - periférne nervy)
 CNS – GLIÓMY: ASTROCYTÓM
                                  OLIGODENDROGLIÓM
·         malígne: MULTIFORMNÝ GLIOBLASTÓM -spravidla netvoria mts
 
·         benígne – často klinicky malígny priebeh !
PNS – NEURINÓMY, NEUROFIBRÓMY – benígne
¢ SYMPATOBLASTÓM – malígny zo sympat. NS
¢ MENINGIÓM – z tvrdej pleny mozgu
 
 D, NÁDORY Z PIGMENTOTVORNÉHO TKANIVA
 BENÍGNE:                                                                                                                                                      PIGMENTOVÝ NÉVUS
·         drobný, plošný alebo mierne vystupujúci nádorček
·         všeobecný výskyt - materské znamienka
·         možnosť malignizácie (dráždenie)
MALÍGNE                                                                                                                                                    MELANOBLASTÓM - veľmi rýchlo metastazuje, je to jeden z najzhubnejších nádorov
 
 
E, ZMIEŠANÉ NÁDORY
¢ skladajú sa z 2 alebo viacerých tkanív
¢ obe zložky rovnakého pôvodu (mezenchýmového) - napr. FIBROLIPÓM, ANGIOLIPÓM
¢ zložky rôzneho pôvodu (mezenchým a epitel) - FIBROADENÓM prsníka /najčastejší/
 
F, TERATÓMY
¢ obsahujú tkanivo, kt. sa na mieste ich vzniku normálne nevyskytuje
¢ vznikajú :
1. zo zárodkových listov (semenníky, vaječníky)
               2. na podklade vývojovej chyby (kdekoľvek v tele)
ZRELÉ - DIFERENCOVANÉ
       benígne
       dermoidná cysta (vaječníka) - obsahuje nervové tk. zuby...
NEZRELÉ - NEDIFERENCOVANÉ
       vysoko malígne (semenníky /mladí muži/)
 
G, CHORIONEPITELIÓM (CHORIOKARCINÓM)
¢ pochádza z buniek trofoblastu - pokrýva klky placenty(jediný nádor, kt. nevychádza z tkanív vlastného tela)
¢ v maternici u žien po gravidite
¢ TROFOBLASTICKÁ CHOROBA
— zahŕňa nádorové aj nenádorové zmeny trofoblastu
— mola hydatidosa
— proliferujúca mola B/M
— choriokarcinóm
       veľmi zhubný nádor, rýchle mts do pľúc a mozgu
— tvorba hCG (chóriový gonadotropín) - zistí sa v moči
— povinné hlásenie a sledovanie pacientok!
 
 
Ad.7 Metastáza
Je druhotné ložisko, ktoré vzniklo množením nádorových buniek na mieste, kam boli prenesené:
           krvnými cievami (hematogénne mts)
           lymfatickými cievami (lymfogénne mts)
           prirodzenými cestami(porogénne mts)
           priamym kontaktom (kontaktné mts)         
 
Ad.8 Nádorové markery
-sú látky produkované nádorovými bunkami, ktoré prechádzajú do telesných tekutín (séra)
-sú vhodné na monitorovanie priebehu nádoru, napr. na detekciu recidív
Zisťujú sa
—  – v histologických rezoch priamo v nádorových bunkách
— - biochemicky v sére pacientov
napr. nádorové antigény, hormóny tvorené nádorovými bunkami /hCG/, hormonálne receptory, enzýmy tvorené nádorom, rôzne bielkoviny...
 
Ad.9 Názvoslovie nádorov
BENÍGNE:Prípona – óm k názvu tkaniva
   (napr. lipóm – benígny nádor z tukového tkaniva, papilóm – benígny nádor z krycieho epitelu, adenóm – benígny nádor zo žľazového epitelu )
MALÍGNE: Prípona – sarkóm – u mezenchýmových nádorov (napr. osteosarkóm – malígny nádor kosti)
                                  - karcinóm – u epitelových nádorov (napr. papilokarcinóm – z krycieho                                 epitelu, adenokarcinóm – zo žľazového epitelu)
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

nadory

(sima, 20. 2. 2010 15:24)

ked sa vam nebude neco pozdravat napiste mi na pokeci a ja vám poslem celu prezentaciu okey??

Re: nadory

(Oli, 17. 3. 2012 19:58)

Rada by som sa opytala po gastroskopii mi zobrali vzorku s creva niakej tekutiny povedali mi ze je tam nadorove bujnenie viac povedia po ostepe co to znamena mam rakovinu.